An féidir liom mo pháiste a choinneáil lasmuigh den scoil ar feadh míosa mar gheall ar coronavirus?


freagra 1:

An ndearnadh do pháiste a dhiagnóisiú leis? Más ea, ansin le nóta Drs, d’fhéadfaí leithscéal a ghabháil le do leanbh cibé fad a mholann an Dr. Seachas sin: níl. Tá scoil do pháiste ag súil go bhfreastalóidh do leanbh ar scoil ar feadh an oiread sin laethanta, an chuid is mó den scoilbhliain. Níl ach 3 mhí fágtha ón scoil don scoilbhliain seo an chuid is mó d’áiteanna ar aon nós. Cén fáth é a choinneáil amach ar feadh míosa iomláine?


freagra 2:

Ag an bpointe seo, bheifeá ag déanamh sin gan eagla roimh shábháilteacht do linbh. Cad a tharlaíonn mura bhfuil aon bhagairt ann go dtí 6 seachtaine ón am a tharraing tú do leanbh siar? Ansin, cad a tharlódh dá mbeadh leigheas ann, ach nach mbeadh sé ar fáil duit go dtí 10 seachtaine? Ansin fuaireamar géine inár DNA a rinne imdhíonadh ar do leanbh agus ar a c (h) uid. Leanfadh an t-am ag síneadh ar feadh míonna agus míonna ar eagla na heagla. Agus ansin bhí sé do rud ar bith. Ach amháin gur chaill d’iníon bliain oideachais.


freagra 3:

Ceart anois nach dócha, níl. Níl aon chúis ann anois. Mharaigh an FLU na mílte níos mó daoine i SAM i mbliana ná an coronavirus go dtí seo. Cén fáth nach bhfuil tú ag gníomhú go amaideach ina dhiaidh sin ????????

Ní mór do dhaoine stop a chur le hipe na meán a cheannach agus stop a chur leis an rud seo. MÁ agus CÉN FÁTH a ndéantar diagnóis air i do chathair agus seolann an rialtas rabhaidh ANSEO

b'fhéidir

bíodh imní ort. Faoi láthair, mura bhfuil tú an-sean nó má tá riochtaí míochaine tromchúiseacha agat níl aon chúis ann go bhfuil tú amaideach agus dul i bhfolach. Cinnte níl aon chúis ann anois do pháistí a thógáil amach ón scoil roimh dheireadh na scoile. Ní chuirfeadh sé ach taifead oideachais do linbh i dtrioblóid. Go dtí go gcinneann bord na scoile na scoileanna a dhúnadh nó leithscéal a dhéanamh asláithreachtaí fadtéarmacha ag cur do pháiste amach anois, ar chúis ar bith seachas an paranóia, gortóidh sé a gcuid oideachais sa todhchaí. Ní dheachaigh tú i bhfolach ón bhfliú agus mar sin cén fáth? Níl sé cosúil gur plague bubonic nó cholera nó rud éigin é.

Scíth a ligean

! Stop ag ligean do na meáin ionramháil a dhéanamh ort.


freagra 4:

D’fhonn pearsanra ceantair na scoile a choinneáil ó bhagairt a dhéanamh ort le caingean dlí maidir le heaspa tinrimh do linbh, is dócha gurbh fhearr staidéar neamhspleách a iarraidh ó cheantar na scoile nó do leanbh a dhíchlárú agus cibé páipéarachas a theastaíonn a dhéanamh chun scoil bhaile do pháiste.

Ag brath ar an áit ina gcónaíonn tú, is cosúil go bhfuil an gníomh seo beagán roimh am, ach is léir go mbeidh tú ag déanamh an rud a mheasann tú a bheith riachtanach chun do theaghlach a choinneáil slán.