Ar chruthaigh Dia an coronavirus chun na peacaigh a phionósú ar fud an domhain?


freagra 1:

Matha 5:45 - “óir déanann sé a ghrian a ardú ar an olc agus ar an mhaith, agus cuireann sé báisteach ar an cóir agus ar an éagórach araon."

Más Críostaí thú, agus má deir tú nach gcuirtear calamities ach mar phionóis, cén fáth a bhfuil tú ag déanamh faillí i Leabhar Mhatha i do dhiagacht?

Cén fáth a nglacann tú leis gur pionóis droch-dhaoine iad breoiteacht agus anachain seachas deiseanna a thairgeann Dia dúinn trua a thaispeáint dár gcomharsana?

Cén fáth a measann tú gur pionóis daoine eile seachas tástálacha ar bhreoiteacht agus ar uafás

mar an Críostaí a d’fhreagair, féachaint an dtugann tú breithiúnas ar dhaoine eile nó nach ndéanann tú?

Cén fáth a bhfuil an baol ann go mbrisfeá an Dara Ordú (nó an Tríú, ag brath ar uimhriú), a thoirmisceann “Ainm an Tiarna a ghlacadh go neamhbhalbh” —ie, labhairt ar son inspreagadh Dé nuair nach féidir leat iad a chur ar an eolas?