An bhfaigheann níos mó daoine bás ón bhfliú séasúrach gach bliain ná an dola báis reatha ó coronavirus? Má tá, cén fáth nach bhfuil aon eagla ar éinne ina ionad sin?


freagra 1:

Mar gheall go bhfaigheann cion níos mó díobh siúd atá ionfhabhtaithe ag SARS-CoV-2 (ní “coronavirus” - tá go leor coronaviruses ann) bás dá bharr. Tá an ráta básmhaireachta cáis (líon na mbásanna vs líon na gcásanna) thart ar 10x níos airde do SARS-CoV-2 ná mar atá sé do shraitheanna rialta séasúracha an fhliú.

Féach air ar an mbealach seo. Deir Lets go gcuirtear dhá sheomra i láthair duit. Tá 100 cathaoir sa chéad seomra. Tá 10. sa dara seomra. Líonfar an dá sheomra go hacmhainn. NÍ MÓR duit an seomra le suí ann a roghnú. Ón seomra le 100 cathaoir, tógfar 8 duine agus cuirfear chun báis iad. Ón seomra le 10 gcathaoir, ní thógfar ach 3 cinn. Tógfaidh an chéad seomra beagnach 3 oiread níos mó íospartach uaidh ach beidh ráta básmhaireachta cáis níos lú ná 1/3 den dara seomra aige. Cé na deiseanna a thapófá?


freagra 2:

Ceist mhaith mar sin is breoiteacht dhomhanda é an scríbhneoireacht seo. 129,000 cás 2546 bás. Níl anseo ach tús séasúr fuar agus fliú. Ionsaíonn an fliú daoine scothaosta agus bíonn líon ard básanna mar thoradh air mar gheall ar chóras imdhíonachta laghdaithe. Tuairiscíodh ón gcéad lá go mbeidh éifeacht ag an Coronavirus le droch-chás den

fliú.

In 2018 de réir an Washington Times cuireadh 1 mhilliún san ospidéal agus fuair 80,000 bás den chuid is mó ón bhfliú. Anois níl a fhios ag mórchuid na faisnéise seo den chuid is mó. Ní tharlaíonn dúnadh aonair dá bharr. Dhealródh sé dom go mbeadh aon tinneas a théann chuig na huimhreacha sin ina ábhar spéise. Anois nílim ag rá fanacht go bhfaighidh 80k bás sula ndéanann tú iarracht srian a chur air ach cinnte níos mó ná 41.

Mar sin tá 41 marbh againn, déantar leath de na cásanna ar fud an domhain a aisghabháil agus faigheann na meáin siar air seo, ag fáil bháis do scéal diúltach chun an geilleagar a shaothrú agus súil a mhoilliú. Cén fáth? Toisc gurb é an geilleagar an t-aon saincheist a mbaineann an dá pháirtí leas aisti agus nach dtaitneoidh droch-bhéal leo, rud a fhágann go dtugtar trumps atoghadh. Chomh brónach leis an ráiteas sin ní rún ar bith é gur léiríodh gurb iad na daonlathaigh agus na mórmheáin cumarsáide an ligean atá iontu.

mo leithscéal as an ráiteas polaitiúil ach is cuid thábhachtach de seo é. Mar sin, le 41 marbh gheobhaidh na huimhreacha níos airde ar an drochuair sula dtéann siad síos. Ach fiafraigh díot féin an bhfuil 80,000 vs 41 ag dúnadh na tíre a bhfuil údar léi? Cinnte nach bhfuil!

Níl a fhios agam fút ach nuair a d’fhoghlaim mé na huimhreacha tá mé ag fiafraí cén fáth nach bhfuil níos mó á dhéanamh faoin fabht fliú bliantúil agus daoine scothaosta? An bhfuil sé in am a admháil nach bhfuil vacsaíní brú na bliana seo caite éifeachtach? Nár chóir dúinn a bheith ag cosaint daoine scothaosta i dtithe altranais gach bliain?


freagra 3:

Toisc go bhfuil an fliú séasúrach scaipthe ar fud an domhain ar fad cheana féin, mar sin ní dócha go rachaidh sé in olcas. Cé go bhfuil an Coronavirus nua ag marú na mílte cheana féin cé nach bhfuil ach cúige amháin ionfhabhtaithe aige sa tSín. Is ionfhabhtuithe áitiúla iad na hionfhabhtuithe eile go léir agus is féidir iad a rianú siar go Wuhan. Má scaipeann Covid-19 ar fud an domhain ar fad, d’fhéadfadh go mbeadh na básanna sna deich milliún, céad uaire chomh dona le fliú séasúrach. Ní dhéanfadh sé seo ach tonn amháin ionfhabhtaithe, agus ina dhiaidh sin bheadh ​​an chuid is mó daoine imdhíonachta agus thitfeadh sé ar ais go dtí ionfhabhtú cúlra cosúil leis an bhfliú. Ach ar feadh na tréimhse gairide agus é ag scuabadh ar fud daonra domhanda gan aon díolúine, d’fhéadfadh an dola báis a bheith ollmhór.