An íoctar fostaithe gnólachtaí beaga sa tSín le linn na ráige coronavirus?


freagra 1:

Sea, déanann siad - ag labhairt go dlíthiúil níl sé de cheart ag úinéirí an ghnó íocaíocht a dhiúltú dá bhfostaithe, nó iad a chur trí thine. Tá an chuideachta a mbím ag obair ann ag íoc na foirne go rialta agus déanfaidh sí é sin gan iarraidh aon rioscaí a ghlacadh chun dul i mbun oifige. Mar sin féin, níl an cineál tuisceana seo ag gach cuideachta, cé go ndéanfaidh an chuid is mó díobh. Chuir rialtas Shhanghai, cosúil le go leor rialtais áitiúla, iachall air ní osclóidh cuideachtaí go dtí an 9ú Feabhra. Ina dhiaidh sin moltar duit an oiread oibre agus is féidir a dhéanamh go cianda. Is dócha go roghnóidh cuideachtaí móra an cosán iargúlta oibre chomh fada agus is féidir. Tá scoileanna (príobháideacha agus poiblí araon) ag oiriúnú do thimpeallachtaí ar líne, agus ní fheicim cúis ar bith leis na gnóthais sin atá in ann oibriú go cianda gan é sin a dhéanamh. Na daoine sin a chaithfidh dul chuig an ionad oibre - is é an t-aon rud is féidir a dhéanamh bearta sábháilteachta a sholáthar. Tar éis an tsaoil, má fhaigheann fostaí an víreas, rachaidh an geilleagar gnó ar fad i laghad, agus mar sin tá sé chun leasa gach duine cosc ​​a chinntiú. Is iad na hoifigigh rialtais amháin nár stop ag obair - ar ndóigh.

Maidir leo siúd a raibh orthu obair le linn na tréimhse roimh 9 Feabhra, eg ollmhargaí, cógaslanna, ospidéil…

Iarradh ar úinéirí an ghnó ragobair bhreise a sholáthar dá gcuid fostaithe chun buíochas a ghabháil leo as a gcuid iarrachtaí.